Asukastoiminta

Asukkaan vaikutuskanavat

Asukasdemokratian ja asukastoiminnan tarkoituksena on antaa asukkaillemme vaikutusmahdollisuuksia ja päätösvaltaa heidän omaa asumistaan koskevissa asioissa. Tavoitteena on lisätä asumisen viihtyvyyttä sekä edistää talojen kunnossapitoa ja hoitoa.

Toiminta alkaa asukkaasta. Asukaskokous kutsutaan koolle kerran vuodessa ja lisäksi erikseen tarvittaessa. Asukaskokous valitsee omat edustajansa (2) yhtiön hallitukseen, jotka toimivat asukkaiden äänenä ja linkkinä yhtiön päätöksenteossa.