Asumisaikaiset velvollisuudet ja oikeudet

Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia?

Asukkaan velvollisuudet ja oikeudet

 

Vuokranmaksu

Vuokran ja muiden maksujen eräpäivä on kunkin kuukauden viides (5.) päivä. Maksu tulee suorittaa vuokranantajan pankkitilille käyttäen sitä varten toimitettua pankkisiirtoa ja siinä olevaa maksuviitettä. Mikäli vuokralainen ei suorita vuokraa tai muita maksuja eräpäivään mennessä, viivästyneen koron perinnästä veloitetaan perintäkulua 5 euroa perintäkerralta sekä korkolain mukaista viivästyskorkoa.

Yhtiö ryhtyy perintätoimiin, jos vuokralainen laiminlyö vuokranmaksun. Maksamattomista vuokrista haetaan käräjäoikeuden häätö- ja perintätuomio ja se toimitetaan ulosottoon täytäntöön pantavaksi. Oikeudellisen perinnän kulut tulevat vuokralaisen maksettaviksi. Oikeuskäsittely aiheuttaa asunnon menetyksen ohella häiriömerkinnän luottotietoihin.

Vesimaksu on asunnon vuokran lisäksi 20€/henkilö/kk ja maksetaan vuokranmaksun yhteydessä.

Mikäli vuokralaisella on vaikeuksia vuokranmaksussa, asiasta tulee olla välittömästi yhteydessä vuokranantajaan, asiakaspalvelu@kummunkodit.fi tai puh. 050 371 6726.

 

Asunnon hoitaminen

Asukkaan on pidettävä hyvää huolta asunnostaan.

Kaikki asukkaan itse tekemät tai ulkopuolisella teetättämät huoneiston korjaus- ja muutostyöt on kielletty. Asukkaalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi talohuollolle asunnon vahingoittumisesta tai asunnoissa ilmenevistä vioista esim. tihkuvuodot, vesivuodot ja rikki menneet sähkölaitteet. Tällä tavoin vältetään isoimmat vahingot.

Asukas joutuu korvausvastuuseen, jos hän on huolimattomuudellaan aiheuttanut vahinkoa huoneistolle tai kiinteistön rakenteille.

Asukkaiden omaisuus ei kuulu yhtiön kiinteistövakuutusten piiriin, vaan asukkaan on otettava kotivakuutus oman irtaimistonsa turvaksi. Yhtiö on vakuuttanut rakennuksen ja siihen kiinteästi liittyvät rakenteet.

Palovaroittimen hankkiminen, huolto ja pattereiden vaihto kuuluu asukkaalle. Grillaaminen ja avotulen tekeminen parvekkeella on kielletty.

Asukas ei saa ilman yhtiön lupaa luovuttaa huoneistoa kokonaisuudessaan toisen käytettäväksi. Mikäli asukas esim. työn, opiskelun tai muun perustellun syyn takia haluaa luovuttaa huoneiston määräajaksi toiselle, siihen on pyydettävä kirjallinen lupa vuokranantajalta. Lupa voidaan myöntää enintään kahdeksi vuodeksi.

Järjestyshäiriöt

Jos asukas ei noudata järjestyssääntöjä ja täten häiritsee muiden asumista, on asiasta ensin pyrittävä keskustelemaan häiriön aiheuttajan kanssa. Jos keskustelu ei auta tai siihen ei ole mahdollisuutta ja häiriö jatkuu, on asiasta syytä tehdä kirjallinen valitus perusteluineen asiakaspalveluumme.

Vaikeassa häiriötapauksessa on pyydettävä virka-apua suoraan poliisilta ja ilmoitettava siitä lisäksi asiakaspalveluumme.

Sivuiltamme löytyvät myös järjestysmääräykset joyka ovat kaikkien asukkaiden viihtyvyyden, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Kaikkien yhteinen etu on, että sääntöjä noudatetaan.