Järjestysmääräykset

Kaikkia asukkaita koskee samat säännöt

Kiinteistö Oy Outokummun Vuokratalot

JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET

Nämä järjestysmääräykset on hyväksytty taloyhtiön asumisviihtyisyyden ja järjestyksen turvaamiseksi. Kaikkien on käyttäytymisellään ja muullakin tavoin otettava huomioon muut talon asukkaat eivätkä tarpeettomasti saa häiritä toisten asumisviihtyvyyttä. Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat osaltaan näitä järjestysmääräyksiä. Kiinteistöä koskevia määräyksiä on myös järjestyslaissa ja muussa lainsäädännössä.


YHTEISET TILAT
Kun ulko-ovet ovat lukittuina, niistä kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat uudestaan.

Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä. Tupakointi ja turha oleskelu niissä on kielletty. Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Yhteisiä tiloja ei saa käyttää varastona.

Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä.

Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien yms. asentaminen tai muut vastaavat muutostyöt huoneiston ulkopuolelle on sallittu vain yhtiön luvalla.

Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava yhtiön edustajalle.

JÄTEHUOLTO
Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin. Lisäksi on otettava huomioon määräykset jätteidenlajittelusta. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse.

PYSÄKÖINTI
Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla vain niille varatuilla ja merkityillä autopaikoilla. Autoilu piha-alueella on huoltoajoa lukuun ottamatta kielletty. Auton lämmitystolppien käyttäjien on huolehdittava että luukku on aina lukossa ja sähköiskuvaaran takia lämmitysjohto on poistettava tolpasta kun se ei ole käytössä. Autojen peseminen piha-alueella on kielletty.

HUONEISTOT
Huoneistoissa ei saa viettää häiritsevää elämää. Erityisesti klo 22-06 on vältettävä häiriön aiheuttamista.

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti ja asukkaan on huolehdittava asunnon siisteydestä sekä paloturvallisuudesta.

Vesivuodoista ja muista huoneistoissa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava yhtiön edustajalle.
Wc- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä tai muita esineitä jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä.

Jos huoneistossa oleskelee joku muu kuin vuokralainen yhtäjaksoisesti tai huoneisto on tyhjillään yli kahden viikon ajan, on siitä ilmoitettava taloyhtiön edustajalle.

Kerrostaloissa parvekkeilla ei saa valmistaa ruokaa siten että paloturvallisuus vaarantuu tai siten että siitä aiheutuu haittaa tai häiriötä ympäristölle. Parvekkeet on pidettävä siistinä ja talvisin niiltä on poistettava lumet. Rivitaloissa huoneistokohtaiset piha-alueet on pidettävä siistinä ja kesäisin niissä on ajettava nurmikko säännöllisesti.

TOMUTTAMINEN
Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla parvekkeilla tai alueilla. Kodin tekstiilien puistelu ja tuulettaminen sekä pyykin kuivattaminen on sallittua vain huoneistoparvekkeiden kaiteiden sisäpuolella tai niille varatuissa erillisissä tiloissa.

LEMMIKKIELÄIMET
Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita eikä muita taloyhtiössä asioivia eivätkä liata rakennusta tai piha-aluetta. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Kalustetuissa ja soluasunnoissa lemmikkieläinten pito on kielletty.

MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN
Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston haltuunoton tai vuokrasopimuksen irtisanomisen/purkamisen.